דוחות כספיים

דוח חתום לשנתי 2022

חמשת מקבלי השכר הגבוה לשנתי 2022

דוח חתום לשנתי 2021

דוח שנתי 2020

כולל חמשת מקבלי השכר

דוח חתום לשנת 2019

דוח חתום לשנת 2018

דוח חתום לשנת 2017

דוח חתום לשנת 2016

דוח חתום לשנת 2015

דוח חתום לשנת 2014