חזון אקים

לעשות את החברה הישראלית מקום טוב יותר
לאנשים עם מוגבלות שכלית ולבני משפחותיהם:
חברה מכבדת, חמה ומקבלת, המאפשרת מימוש עצמי.
מתוך הכרה בשונות ומחויבות לשוויון הזדמנויות.