אל"א - אקים לאפוטרופסות

אל"א - אקים לאפוטרופסות

אפוטרופסות היא מנגנון משפטי הקבוע בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, (התשכ"ב 1962), שמטרתו לאפשר למי שאינו מסוגל לנהל את ענייניו ולקבל החלטות בעצמו, לנהל את חייו בצורה הטובה והראויה ביותר בסיוע של אדם אחר, אשר לו נתונה הסמכות לפעול בענייניו של האדם ולייצגו בהם, בהתאם להחלטות הערכאות השיפוטיות.
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תוקן בשנת 2016 (תיקון 18) ברוח האמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ובדגש על שמירה על כבוד האדם ורצונו.
תיקון 18 לחוק מציע חלופות לאפוטרופסות – ייפוי כוח מתמשך וקבלת החלטות נתמכת. כמו כן נקבעו הסדרים חדשים בתחום האפוטרופסות וחלו שינויים בשיטות ומהות הפיקוח על אפוטרופסים וכן נערכו שינויים במימון שכר טרחתם של תאגידי אפוטרופסות. .
לצד השינוי בתיקון 18 לחוק, נוספו כלים למערכת המשפטית שמטרתם להבטיח שהמינוי ייעשה רק בהתאם לצורך האדם, בהתאם לרצונו ובמידה שאינה מעבר לנדרש לתקופה ולעניין.
צו מינוי אפוטרופוסיכול שיהא לעניינים שונים : ענייני גוף; ענייני רכוש; אפוטרופסות כללית. צו המינוי יכול שיהא לפרק זמן מוגבל (מינוי זמני) או לצמיתות ( מינוי קבוע).

מינוי אפוטרופוס נעשה על ידי בית המשפט לענייני משפחה ובתי הדין השרעיים. היועץ המשפטי לממשלה באמצעות בא כוחו במשרד הרווחה והשירותים החברתיים הינו צד להליך המינוי או לבקשת ביטול מינוי אפוטרופוס.

במרבית המקרים, מתבקש תסקיר מעו"ס לסדרי דין המתייחס הן לצורך במינוי והן לאדם לגביו מוגשת הבקשה.
העמותה אינה צד להליך המנוי אולם היא מתבקשת להביע הסכמתה להתמנות טרם המינוי.

שכר הטרחה נקבע על ידי האפוטרופוס הכללי, אשר קובע את ההסדרים המגדירים את שכר טרחת התאגיד ואת סל השירותים של תאגיד האפוטרופסות להעניק לאותו אדם.
החל משנת 2016 משתתפת המדינה באמצעות משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי במימון שכר הטרחה עבור אנשים אשר הוגדרו כ"חסרי אמצעים".
אנשים שהינם "בעלי אמצעים" – מחוייבים בתשלום שכ"ט לעמותה ושעורו נקבע בנוהל גביית שכר טרחה לתאגידי אפוטרופסות – האפוטרופוס הכללי.

עמותת אל"א משמשת כאפוטרופא לכ- 1700 איש .

 

העמותה קיימת מזה כ-40 שנה ומעסיקה אנשי מקצוע בעלי ניסיון וידע רב בתחומם

העמותה פועלת במסירות מקצועיות ומחויבות לאנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית וכן לאחרים על הספקטרום האוטיסטי ואנשים המוגדרים שיקומיים.

העמותה פועלת בפריסה ארצית ונותנת שירותים במסגרות דיור שונות בהם מעונות, הוסטלים, מערכי דיור ומסגרות אומנה וכן נותנת שירותיה לאנשים המתגוררים בקהילה.

 

העמותה, באמצעות אחראי האזור, מבקרות/ים ומטה ומינהלה – דואגת לשלומם של אנשיה, בונה עבורם תכנית אפוטרופסות אישית שמטרתה להוסיף ולטייב את התכנית האישית המופעלת במסגרות הדיור ומנצלת את המשאבים העומדים לרשותם לשיפור רווחתם.  

העמותה, מפעילה מבקרים/ות בפריסה ארצית אשר מקיימים ביקורים שבועיים בקביעות, מבצעים עבורם רכישות אישיות, ובתאם לצרכיו האישיים.  כמו כן, העמותה מנהלת עבור אנשיה את כל ענייניהם המשפטיים והרכושיים, בכפוף להנחיות ולנהלים להם היא כפופה על ידי האפוטרופוס הכללי.

 

העמותה מקיימת קשרים ויחסי עבודה שוטפים ותכופים עם גורמי הפיקוח במשרד הרווחה, במינהל המוגבלויות עם מנהלי מסגרות הדיור ונותני השירות השונים ברחבי הארץ.

העמותה זוכרה להערכה וכבוד בקרב מערכות המשפט והפיקוח ונותני השירותים.

עמותת אל"א משמשת כאפוטרופא לכ- 1700 איש.

העמותה קיימת מזה כ-40 שנה ומעסיקה אנשי מקצוע בעלי ניסיון וידע רב בתחומם

העמותה פועלת במסירות מקצועיות ומחויבות לאנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית וכן לאחרים על הספקטרום האוטיסטי ואנשים המוגדרים שיקומיים.

העמותה פועלת בפריסה ארצית ונותנת שירותים במסגרות דיור שונות בהם מעונות, הוסטלים, מערכי דיור ומסגרות אומנה וכן נותנת שירותיה לאנשים המתגוררים בקהילה.

העמותה, באמצעות אחראי האזור, מבקרות/ים ומטה ומינהלה – דואגת לשלומם של אנשיה, בונה עבורם תכנית אפוטרופסות אישית שמטרתה להוסיף ולטייב את התכנית האישית המופעלת במסגרות הדיור ומנצלת את המשאבים העומדים לרשותם לשיפור רווחתם.  

העמותה, מפעילה מבקרים/ות בפריסה ארצית אשר מקיימים ביקורים שבועיים בקביעות, מבצעים עבורם רכישות אישיות, ובתאם לצרכיו האישיים.  כמו כן, העמותה מנהלת עבור אנשיה את כל ענייניהם המשפטיים והרכושיים, בכפוף להנחיות ולנהלים להם היא כפופה על ידי האפוטרופוס הכללי.

העמותה מקיימת קשרים ויחסי עבודה שוטפים ותכופים עם גורמי הפיקוח במשרד הרווחה, במינהל המוגבלויות עם מנהלי מסגרות הדיור ונותני השירות השונים ברחבי הארץ.

העמותה זוכרה להערכה וכבוד בקרב מערכות המשפט והפיקוח ונותני השירותים.

העמותה מודעת מכירה ומוקירה את השינויים שהתרחשו בעשורים האחרונים בראיית האדם עם מוגבלות, הבאים לידי ביטוי בין היתר בשינוי בשיח המקצועי ובחקיקה ומבטאים מגמות חברתיות התומכות בשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, ושילובם בחברה.  

עמותת אל"א – אקים לאפוטרופסות רואה ביחסים של אמון , כבוד והחובה לתמוך ולייצג את האנשים שלהם היא משמשת אפוטרופוסית, כחלק קריטי מעקרונות העבודה הסוציאלית שאליהם היא מחויבת, בהתאם לתפיסתה שניתן  לפעול וליישם גם בתוך התפקיד של האפוטרופוס במודל הקיים.

אל"א פועלת כדי ליישם ולפעול תוך מימוש לימוד והפנמה של גישות הרואות את האדם במרכז, ומאמינים כי ניתן להנחיל ולהטמיע גישות ודרכי פעולה משתפות מכבדות ומייצגות גם בתוך תפקיד האפוטרופוס, במודל הקיים.

באקים לאפוטרופסות , מאמינים כי תפקידנו לשמש כאמצעי וככלי נוסף לגשר ולסייע לאנשים לממש את זכויותיהם לשמור על כבודם ולממש את רצונותיהם. אנו פועלים לאפשר לאנשינו, להביע רצונות שאיפות וחלומות.

גישת האדם במרכז מורה לנו לזהות את הכוחות והצרכים של כל אדם את השאיפות הרצונות והחלומות שלו ונותנת לנו האנשים הסובבים את חייו והתומכים בו את האחריות לפעול למימושם.  ייתכנו מצבים בהם נידרש לאזן בין הרצון לכבד את רצונו של האדם לבין הצורך להגן עליו מפני פגיעות שעלולה להיווצר מבחירות או החלטות שנעשו על ידם מתוך הבנה מועטה של ההשלכות .

אנו מאמינים כי ניתן לפעול במסגרת האפוטרופסות בקרב אנשינו תוך הכרה בזכות האדם לעצמאות. כל  פעולותינו כאנשי מקצוע נועדה לקדם ולטיפוח העצמאות האישית ולאפשר לאדם לחיות בהתאם לכך. ניתן להוביל ולקדם אנשים בעלי מוגבלות לקבלת החלטות לגבי אספקטים שונים בחייהם – עם אפוטרופוס.

אנו רואים בפעולותינו כאפוטרופסים כמעין מנגנון בקרה, שתפקידו לוודא כי זכויותיו ורצונותיו של האדם נשמרים ומתממשים.

האפוטרופוס הינו חלק חשוב בסביבתו של אדם עם מוגבלות החי במסגרת חוץ ביתית. האפוטרופוס יכול לפעול באופן פעיל ולהפעיל גורמים מעורבים בסביבתו של האדם כדי שיוכל לממש את יכולותיו, צרכיו ורצונותיו .

ראש צוות

רכזת אזור: יוסי שקולניק

צפון

מרכז

ירושלים