הצוות המקצועי

סיגל פרץ יהלומי

מנכ”לית

עו"ד נועה בן צבי

סמנכ”לית

רו"ח גיא ששון

סמנכ”ל כספים

הילה בר-נצר

 מנהלת אגף דיור בקהילה

גרי דוד

מנהל אגף סנגור קהילתי

דותן סגל

מנהל אגף תעסוקה ופנאי

עו"ד עירית גזית

מנהלת המחלקה המשפטית, סנגור ומיצוי זכויות

עדנה אלטר דמבו

מנכ”לית אקים לאפטרופסות

ד"ר ישראל סטרול

מנהל מערך רפואת שיניים

הילה בר-נצר

מנהלת אגף דיור בקהילה

גרי דוד

מנהל אגף סנגור קהילתי

דותן סגל

מנהל אגף תעסוקה ופנאי

עירית גזית

מנהלת המחלקה המשפטית, סנגור ומיצוי זכויות

עדנה אלטר דמבו

מנכ”לית אקים לאפטרופסות

ד"ר ישראל סטרול

מנהל מערך רפואת שיניים

ד"ר אריה שפיגלמן

סגן מנהל מערך רפואת שיניים

אריאל טנא

מנהל אגף פיתוח ובינוי

אדוה ברנד

מנהלת מחלקת משאבי אנוש 

אורית ויתרי – צוקרמן

מנהלת מחלקת פיתוח
משאבים ושותפויות 

יעקב (ג'ק) פרויליך

מנהל מחלקת קשרי חוץ

שירלי פלג

דוברת

ד"ר אריה שפיגלמן

סגן מנהל מערך רפואת שיניים

אריאל טנא

מנהל אגף פיתוח ובינוי

אדוה ברנד

מנהלת מחלקת משאבי אנוש 

אורית ויתרי – צוקרמן

מנהלת מחלקת פיתוח משאבים ושותפויות 

יעקב (ג'ק) פרויליך

מנהל מחלקת קשרי חוץ

שירלי פלג

דוברת

ענת חסון

ראש מטה מנכ״לית אקים ישראל

 

סיון אמיתי

מנהלת דיור אזור השרון

זכאי בן אשר

מנהל דיור אזור השפלה

שלומית בן חמו

מנהלת דיור אזור הדרום

טירנית ג'אנו

מנהלת דיור אזור תל אביב

מיכל דיין

מנהלת דיור אזור הנגב הצפוני
מנהלת תכנית הדרכה בדיור

ענת חסון

ראש מטה מנכ״לית אקים ישראל

סיון אמיתי

מנהלת דיור אזור השרון

זכאי בן אשר

מנהל דיור אזור השפלה

שלומית בן חמו

מנהלת דיור אזור הדרום

טירנית ג'אנו

מנהלת דיור אזור תל אביב

 

מיכל דיין

מנהלת דיור אזור הנגב הצפוני
מנהלת תכנית הדרכה בדיור

אורה חביב מגל

מנהלת תעסוקה ופנאי, אזור צפון

אושרת גורמן

מנהלת תכניות תעסוקה

עו"ד שרונה מזרחי

מנהלת הקליניקה למיצוי זכויות

עליזה גולן

אחות ראשית

מורן שטוסר משיח

מנהלת תעסוקה ופנאי, אזור מרכז

הודיה יגל

מנהלת תכניות פנאי ארצית

אורה חביב מגל

מנהלת תעסוקה ופנאי, אזור צפון

אושרת גורמן

מנהלת תכניות תעסוקה

עו"ד שרונה מזרחי

מנהלת הקליניקה למיצוי זכויות

עליזה גולן

אחות ראשית

מורן שטוסר משיח

מנהלת תעסוקה ופנאי, אזור מרכז

הודיה יגל

מנהלת תכניות פנאי ארצית