הצוות המקצועי

סיגל פרץ יהלומי

מנכ"לית

עו"ד נועה בן צבי

סמנכ"לית

רו"ח גיא ששון

מנהל כספים

הילה בר-נצר

 מנהלת אגף דיור בקהילה

גרי דוד

מנהל אגף סנגור קהילתי

דותן סגל

מנהל אגף תעסוקה ופנאי

עו"ד עירית גזית

מנהלת המחלקה המשפטית, סנגור ומיצוי זכויות

עדנה אלטר דמבו

מנכ"לית אקים לאפטרופסות

ד"ר ישראל סטרול

מנהל מערך רפואת שיניים

הילה בר-נצר

מ"מ מנהלת אגף דיור בקהילה

גרי דוד

מנהל אגף סנגור קהילתי

דותן סגל

מנהל אגף תעסוקה ופנאי

עירית גזית

מנהלת מחלקת סנגור משפטי 

עדנה אלטר דמבו

מנכ"לית אקים לאפטרופסות

ד"ר ישראל סטרול

מנהל מערך רפואת שיניים

ד"ר אריה שפיגלמן

סגן מנהל מערך רפואת שיניים

אריאל טנא

מנהל אגף פיתוח ובינוי

טלי מויאל עטר

מנהלת מחלקת משאבי אנוש 

אורית ויתרי – צוקרמן

מנהלת מחלקת פיתוח
משאבים ושותפויות 

משה אביב

מנהל מחלקת קשרי חוץ

שירלי פלג

דוברת

ד"ר אריה שפיגלמן

סגן מנהל מערך רפואת שיניים

אריאל טנא

מנהל אגף פיתוח ובינוי

טלי מויאל עטר

מנהלת מחלקת משאבי אנוש 

אורית ויתרי – צוקרמן

מנהלת מחלקת פיתוח משאבים ושותפויות 

משה אביב

מנהל מחלקת קשרי חוץ

שירלי פלג

דוברת

יעל בנימין

מנהלת תוכניות עבודה,
ע. מנכ"לית ויו"ר

סיון אמיתי

מנהלת דיור אזור השרון

זכאי בן אשר

מנהל דיור אזור השפלה

שלומית בן חמו

מנהלת דיור אזור הדרום

טירנית ג'אנו

מנהלת דיור אזור תל אביב

מיכל דיין

מנהלת דיור אזור הנגב הצפוני
מנהלת תכנית הדרכה בדיור

ד"ר אריה שפיגלמן

סגן מנהל מערך רפואת שיניים

אריאל טנא

מנהל אגף פיתוח ובינוי

טלי מויאל עטר

מנהלת מחלקת משאבי אנוש 

אורית ויתרי – צוקרמן

מנהלת מחלקת פיתוח משאבים ושותפויות 

משה אביב

מנהל מחלקת קשרי חוץ

שירלי פלג

דוברת

מור טל

מנהל דיור אזור צפון

אושרת גורמן

מנהלת תכניות תעסוקה

עו"ד שרונה מזרחי

מנהלת הקליניקה למיצוי זכויות

עליזה גולן

אחות ראשית

מורן שטוסר משיח

מנהלת תעסוקה ופנאי, אזור מרכז

אורה חביב מגל

מנהלת תעסוקה ופנאי, אזור צפון

מור טל

מנהל דיור אזור צפון

אושרת גורמן

מנהלת תכניות תעסוקה

עו"ד שרונה מזרחי

מנהלת הקליניקה למיצוי זכויות

עליזה גולן

אחות ראשית

מורן שטוסר משיח

מנהלת תעסוקה ופנאי, אזור מרכז

אורה חביב מגל

מנהלת תעסוקה ופנאי, אזור צפון