חברי ועד העמותה

הרב ד"ר בני לאו

הרב ד"ר בני לאו

יו"ר אקים ישראל

הרב ד"ר בני לאו

הרב ד"ר בני לאו

יו"ר אקים ישראל

גלית ברמי

סגנית יו"ר אקים

איריס ברלה

 יו"ר ועד הורים ארצי בדיור התומך

בני פרג'ון

סגן יו"ר אקים

רו"ח אבי ענוה

נציג ציבור, גזבר העמותה

בועז סופר

נציג ציבור
יו"ר אקים לאפוטרופסות

יוסף ראשד

יו"ר המרחב הערבי

גלית ברמי

סגנית יו"ר אקים

איריס ברלה

 יו"ר ועד הורים ארצי בדיור התומך

בני פרג'ון

סגן יו"ר אקים

רו"ח אבי ענוה

נציג ציבור, גזבר העמותה

בועז סופר

נציג ציבור
יו"ר אקים לאפוטרופסות

יוסף ראשד

יו"ר המרחב הערבי

רחל און

יו"ר מרחב דן

חיים אטדגי

יו"ר מרחב דרום

דניה סגל

יו"ר סניף אקים תל אביב

ריקי מניר

מסנגרת עצמית – משקיפה

בנצי ראובן

מסנגר עצמי – משקיף

נאוה אירגה

ועד הורים ארצי לדיור תומך

רחל און

יו"ר מרחב דן

חיים אטדגי

יו"ר מרחב דרום

דניה סגל

יו"ר סניף אקים תל אביב

ריקי מניר

מסנגרת עצמית – משקיפה

בנצי ראובן

מסנגר עצמי – משקיף

נאוה אירגה

ועד הורים ארצי לדיור תומך

אבי לנצמן

יו"ר מרחב השפלה

רוני צביק

נציג אקים חיפה

אחיה פריד

נציג ציבור

מנחם לדור

נציג ציבור

ציפי קפלן

נציגת ציבור

מאיר גרוס

נציג ציבור

אבי לנצמן

יו"ר מרחב השפלה

רוני צביק

נציג אקים חיפה

אחיה פריד

נציג ציבור

מנחם לדור

נציג ציבור

ציפי קפלן

נציגת ציבור

מאיר גרוס

נציג ציבור

עמיקם רז

נציג ציבור

אשר מור

יו"ר אקים חדרה

עמיקם רז

נציג ציבור

אשר מור

יו"ר אקים חדרה