מטרות אסטרטגיות

  • הכללת אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה.
  • קידום זכות הבחירה האישית ושמיעת קולם של אנשים עם מוגבלות שכלית.
  • הטמעת תפיסה ממוקדת אדם בקרב כל רשויות המדינה והממשל.
  • פיתוח והטמעה של ידע ושירותים ממוקדי אדם לאנשים עם מוגבלות שכלית.
  • אקים ישראל משמש כגוף ייצוגי מסנגר ותומך של אנשים עם מוגבלות שכלית ובני משפחותיהם.