סנגור משפטי

סנגור משפטי

אקים מפעילה מערך סיוע משפטי ייחודי בהיקפו, הן שירות פרטני והן שירות כוללני, לאנשים עם מוגבלות שכלית ולבני משפחותיהם למיצוי זכויותיהם.

אקים מעניקה את השירותים המשפטיים הללו  ללא כל עלות כספית לאנשים ולמשפחות.

ייעוץ משפטי פרטני – הייעוץ ניתן באמצעות מייל, בטלפון וכן במפגש אישי עם עו"ד מומחה. הייעוץ כולל:

  • מתן מידע על הזכויות;
  • טיפול משפטי מול גורמי הממסד (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ואחרים) למימוש זכויות פרטניות;
  • סיוע בהכנת בקשות לבתי משפט ובאישור חתימה ע"י עו"ד על גבי מסמכים שהמשפחות והאפוטרופוסים נדרשים להגיש לבתי המשפט ולאפוטרופוס הכללי.

 
עריכת, פרסום והפצת ספר זכויות ייחודי "אקימידע" בעברית ובערבית – הספר המאגד את מלוא הזכויות הניתנות לאנשים עם מוגבלות שכלית ובני משפחותיהם מכל מוסדות המדינה (ביטוח לאומי, חברת חשמל, משרד הרווחה, משרד החינוך וכו').  הספר מופץ ונשלח ללא עלות לכל משפחה ואיש מקצוע ומופיע באתר האינטרנט של אקים.

להורדת ספר אקימדיע העדכני, הקליקו כאן

הרצאות על זכויות למשפחות של  אנשים עם מוגבלות שכלית – הרצאות הכוללות מידע מקיף על  כלל הזכויות של האנשים והמשפחות. ההרצאות מועברות על ידי עו"ד מומחה של אקים וניתנות ללא עלות כספית למשפחות ולאנשי מקצוע ברחבי הארץ.


הפעלת קליניקה לסיוע משפטי במרכז הבינתחומי בהרצליה
–  בה משתתפים סטודנטים למשפטים הפועלים יחד עם האנשים במסגרות הדיור של אקים להנגשת מידע משפטי על זכויות בסיסיות יומיומיות ולמתן סיוע משפטי למשפחות (פעילות הקליניקה בניהול ופיקוח של עו"ד ממחלקת הסנגור המשפטי באקים).


פעילות משפטית כללית של סנגור לקידום זכויות לטובת כלל האנשים עם המוגבלות השכלית ובני המשפחה
– קידום חקיקה ומדיניות בכנסת, במשרדי הממשלה, במוסד לביטוח לאומי ובשלטון המקומי.

 

מנהלת המחלקה – עו"ד עירית גזית

טל':  03-7662201

אימייל:  irit.g@akim.org.il