מכתב דחוף מטעם יו"ר וועד הורים ארצי בדיור התומך לשר הרווחה

 ‏ז' ניסן תש"פ
‏ 01 אפריל 2020

 לכבוד
 חה"כ אופיר אקוניס
 שר העבודה, הרווחה והשירותים  החברתיים

מכובדי,
שלום רב,

                                                 הנידון: תזכיר חוק הגבלות על יציאות וביקורי דיירים בשל החשש מהתפשטות הקורונה.

אנו, משפחות האנשים עם המוגבלות השכלית, החיים במסגרות הדיור הנתמך, תומכים במאמציכם לשמור על שלום יקירינו. לכולנו ברורה חשיבות הקטנת החשיפה של יקירינו לאנשים שמחוץ למסגרות ובכך למנוע הדבקה וחלילה קיפוח חיים. בהתאם לכך אנו כהנהגת הורים מדברים עם בני המשפחות שלא לבקר במסגרות וזה אכן נשמר. נכון להיום מי שמעוניין לקחת את בן משפחתו לביתו יכול לעשות זאת ולהחזירו רק לאחר 14 יום, ורק במקרי קיצון בלבד על מנת למנוע מצוקות נפשיות קשות ביותר, שעלולים להביא לתהליכים שליליים ובלתי הפיכים ולהתדרדרות ואף חלילה קיפוח חיים, לאפשר מפגש קצר בחצר המעון במרחק של שני מטר וכו.

למרות שסידור זה עובד היטב, יזמתם תזכיר חוק דרקוני ומיותר האוסר על יציאות וביקורי דיירים במסגרות הדיור. פנייה זו באה לזעוק את זעקתם האילמת של המשפחות ולהביע את מצוקתם של בני משפחותינו, חסרי הישע בתקופה זו.

אנו המשפחות חוששות, שהפיכת ההנחיות לחוק יגרמו לקיבוען וקשה מאוד יהיה לשנותו, 
מה גם שהוא יפגע בזכויותיהם של יקירינו ובבריאותם הנפשית.

כחודש ימים לא ראו יקירינו בן משפחה. הריחוק מאתנו והיעדר הראייה הפיזית בפירוש מדרדרים את מצבם. לא כל הדיירים הם ורבליים, כך שגם אי אפשר לשוחח איתם. רובם לא מבינים למה נגזר עליהם לא לראות את האדם שרגילים לראות.

עד היום פעלו המסגרות על פי ההנחיות שהוציא משרדך, והן מולאו בהקפדה ולשביעות רצוננו. יש לשמר זאת גם כעת, כאמור.

מדוע ההחמרה וחוסר הרגישות כלפי האוכלוסיה החלשה הזאת שאין ביכולתה למחות? ההחמרה ל- 21 יום תימנע אף יותר את הקשר ותוביל לפגיעות, אשר חלקן יהיו בלתי הפיכות (עד כדי אובדן חיים).

די בימים הקשים והמדאיגים שכולם עוברים, מדוע אנחנו ההורים לבעלי מוגבלות שכלית צריכים לסבול כפליים? עליך להבין, שסבלנו הוא גם מעצם העובדה שיקירנו כלל אינם מבינים מ ד ו ע.  

אנו מבקשים ממך, אדוני השר, שלושה דברים: בטל את הצעת החוק וקבע חוזר מנכ"ל עם ההנחיות המתאימות במקום הצעת החוק, תקן את ההוראות כך שיאפשרו 14 יום הישארות בבית המשפחה ולא 21 יום וכן אפשר במקרי קיצון שיקול דעת למנהל הדיור ולפיקוח לאפשר הגעת בן משפחה שירגיע ויקל על האדם וכך ימנע מצבי קיצון ופעולות קשות של הצוותים (קשירות, תרופות הרגעה ועוד מיני סיוטים שמדירים שינה מעיננו).

הצעת החוק כפי שהוגשה בצורה יבשה של גוף משפטי מנותקת מהמציאות של אוכלוסייה זו
ולדעתנו הוכנה בחיפזון ללא מחשבה והתייעצות עם הגורמים המקצועיים בגופים המעורבים ועמנו, נציגי ההורים והמשפחות של האנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

אנו מעריכים מאוד את השקעת אנשי המשרד, בדאגה לאנשינו בתקופה זו ומחזקים את ידיכם בעשייה המרובה.

 

בתודה ובברכה,

גלי ברמי

סגנית יו״ר אקים ישראל

יו״ר ועד ההורים הארצי בדיור הנתמך

אקים ישראל

 

העתקים:
ד"ר אביגדור קפלן –  מנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
עו"ד עמית מררי – המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

עו"ד רז נזרי  – המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

גדעון שלום – סמנכ"ל משרד הרווחה וראש מנהל המוגבלויות

האלוף במיל. עמי אילון – יו"ר אקים ישראל
סיגל פרץ יהלומי – מנכ"לית אקים ישראל