טופס פנייה מקוון להגשת בקשת סיוע מקרן אקים ישראל

אקים ישראל – הארגון הארצי לאנשים עם מוגבלות שכלית ומשפחותיהם פועל לסייע גם כלכלית למשפחות הזקוקות לכך.