סניף שפרעם

יו"ר

יוסוף ראשד

כתובת

טלפון

מייל

רכז/ת סנגור

כריים מטר
krayim@akim.org.il