סניף בית ג'אן

יו"ר

סלמאן עטילה

כתובת

טלפון

054-6099819

מייל

רכז/ת סנגור

רחיב דיאב
raheb.d@akim.org.il