עדכון לגבי ביטול אגרת בדיקת הדו"חות לאפוטרופוס הכללי

כידוע, אפוטרופוסים מחויבים בהגשת דיווחים לאפוטרופוס הכללי. הדו"ח הראשון שהם מגישים עם כניסתם לתפקיד נקרא 'פרטה', ובמסגרתו הם מפרטים את הרכוש/נכסים שיש לאדם, כולל קצבאות הנכות שהוא מקבל. בנוסף הם מתבקשים למלא מדי שנה דו"ח עדכון שנתי כדי שהאפוטרופוס הכללי יוכל להמשיך לפקח שאכן כספו של האדם משמש עבור הוצאותיו וכדי לבדוק האם ישנו שינוי משמעותי כלשהו ברכושו. במקרים בהם מדובר ברכוש – האפוטרופוסים היו חייבים עד כה בתשלום בסך 334 ₪ בעבור הבדיקה של הפרטה ו-669 ₪ בגין בדיקת דו"ח העדכון השנתי.

במסגרת הרפורמה שגיבש האפוטרופוס הכללי, במטרה להקל ולצמצם את הנטל הבירוקרטי שחל על האפוטרופוס ומתוך הכרה במורכבות הנובעת מתפקידו של האפוטרופוס בטיפול השוטף באדם – ביטל האפוטרופוס הכללי את תשלום האגרות הנ"ל.

*סייג : אפוטרופוסים שמחויבים בהגשת דו"חות לבדיקת יועץ מס עדיין יצטרכו לשלם ישירות ליועץ שיבחרו. האפוטרופוס הכללי פרסם כשירות לציבור האפוטרופוסים רשימה ובה שמות של 300 יועצי מס ורואי חשבון ובה התעריפים אותם הם מבקשים עבור השירות. האפוטרופוס רשאי לבחור יועץ
מס/רואה חשבון מרשימה זו או כל אחד אחר. מדובר לדוגמא במקרים בהם האפוטרופוס הוא הורה ולאדם עם המוגבלות יש רכוש/קרנות/נכס בשווי של מעל 2 מיליון ₪. או במקרים בהם האפוטרופוס הוא אח/אחות ולאדם שהם משמשים לו כאפוטרופוס, יש רכוש או כספים בשווי של חצי מיליון ₪ ומעלה.
חשוב לציין שדירת מגורים הרשומה על שמו של האדם עם המוגבלות אינה גורעת מן הזכאות לפטור.

בהזדמנות זו נזכיר את ההקלה הנוספת שנכנסה לתוקף לפני מספר חודשים (ניתן לקבל את העדכון שהופץ בפניה למייל מטה) – בדבר קבלת פטור מהגשת דו"חות עדכון שנתיים למשך חמש שנים ויותר, בהתאם לקריטריונים של היקף הרכוש וקרבה משפחתית, ולשיקול דעת המפקח/ת. מומלץ לפנות למפקח/ת על התיק שלכם באפוטרופוס הכללי, ע"י השארת הודעה במוקד *6107 ובה בקשה כי המפקח יחזור אליכם כדי לבחון האם מגיע לכם פטור מהגשת דיווחים בהתאם לנוהל הפיקוח הדיפרנציאלי.

למידע נוסף ושאלות בנושא ניתן לפנות לעו"ד שרונה מזרחי יועצת משפטית מיצוי זכויות באקים ישראל במייל : sharona@akim.org.il

מבצע ההתרמה השנתי של אקים יוצא לדרך.
אקים מסייעת מדי שנה לאלפי אנשים עם מוגבלות שכלית לממש את הפוטנציאל האישי שלהם, להשתלב בחברה ולהיות שווים.

הצטרפו אלינו במשימה החשובה הזו ונעשה את זה יחד. כי יחד שווים יותר!