עדכונים מאקים וועד הורים ארצי בדיור התומך, בעקבות חשיפת פרשת ההתעללות במעון בני ציון

הורים ומשפחות יקרות, 

בימים האחרונים הלב של כולנו נשבר נוכח הפגיעה באנשים עם מוגבלות שכלית במעון בני ציון בראש העין, שרבים מהם לא יכולים לדבר ולא יכולים לספר את הזוועות, ההשפלות והכאב שחוו. אנחנו ההורים מכל רחבי הארץ נחרדנו ונפשנו לא ידעה מנוח. פרשת ההתעללות בבני ציון, היא קו פרשת המים. זהו יום שחור  לחברה שלנו. אין מדובר באירוע חריג שעובד בודד אכזרי הסתנן לעבוד עם האנשים, אלא בקבוצה של עובדים בביתן מסוים שסיגלו תרבות ארגונית אפלה, שבה ראו, שתקו וחיפו זה על זה לאורך זמן.
בהתאם לכך, הבענו תמיכה מלאה במשרד הרווחה והביטחון החברתי על התגובה המהירה והתקיפה, לרבות ההחלטה האמיצה על הפסקה מידית של ההתקשרות עם החברה הפרטית המפעילה את המעון.
נציין כי ועד ההורים הארצי ואגף הסנגור הקהילתי של אקים, מלווים את ועד המשפחות במעון ועושה כל שביכולתו בכדי לסייע לנפגעים ולמשפחותיהם. ועד המשפחות במעון פעיל מאוד, היה חשוף לחקירה אך סבר שמדובר באירוע נקודתי ולא מערכתי. כעת בהבנת המצב ובלב דואב אך ברצון לתיקון הוועד מתגייס לפעולה עם ההנהלה החדשה ובהוראת השר ומנכ"לית המשרד, אף הוזמן לקחת חלק לראיונות לקליטת העובדים החדשים.
לצערנו, מקרה זה מתווסף לעשרות מקרי פגיעה קשים מצד אנשי צוות באנשים עם מוגבלות שכלית, שאירעו במעונות פנימייה נוספים בשנים האחרונות.
אנחנו באקים, כארגון ההורים הארצי, פועלים ונמשיך לפעול ללא לאות. בין יתר הפעולות שמבוצעות:
קידום המעבר של אנשים עם מוגבלות שכלית מהמעונות למגורים בדירות בקהילה – אקים תמכה במעבר 1,100 אנשים מהמעונות לקהילה ומעודדת המשך תכנית זו.
לאפשר גם לאנשים במצב סיעודי או טיפולי לבחור במגורים בקהילה – בעבר אקים עתרה לבג"ץ בנושא ולאחרונה הביע השר מאיר כהן את הסכמת המשרד שייבנה מודל שיכלול כוח אדם מספיק לדירות בקהילה עבור אנשים במצב סיעודי או טיפולי.
הקצאת משאבים נוספים שיאפשרו העסקת מטפלים מקצועיים וראויים גם עבור אותם אנשים שימשיכו לגור במעונות – אקים פעלה לקידום ופיתוח קורסים למטפלים מוסמכים גם בדרגי ביניים שיאפשרו הכשרה איכותית וגמול ראוי לעובדים. נושא טיוב כוח האדם התומך ותגמולו הוא אתגר שקיים בכל החברות המערביות ויש לטפל בו במלוא הכוח. כן, אנו פועלים להגדלת מספר המטפלים באנשים במצב אי שקט כך שיהיה מטפל אחד על אדם אחד במקרה הצורך.
הגדלת מספר המפקחים – כמות המפקחים כרגע אינה מספקת ונדרשים עוד מפקחים לבצע משימה חשובה זו.
הסדרה של הצפייה במצלמות – ועד הורים ארצי ואקים יזמו לפני כמה שנים את החובה למפעילי המעונות להציב מצלמות במרחבים הציבוריים. הדבר סייע כעת באיסוף הראיות ע"י המשטרה בבני ציון. אך אין בכך די. המצלמות צריכות להיפתח לצפייה גם למפקחים. כמו כן, כעת אקים יוצאת לפיילוט להצבת מצלמות גם במרחבים הפרטיים (צילום בטשטוש עם טכנולוגיה לשמירת צנעת הפרט) רק לאנשים במצב סיעודי שאינם ורבליים ושהאפוטרופוסים שלהם מאשרים זאת. הפיילוט קיבל את אישור הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים ומשרד הרווחה ואנו מתקדמים עם זה.
• דיווח שוטף של אירועים חריגים לוועדי ההורים – אקים פועלת לכך שוועד ההורים הארצי יקבל דוחות אירועים חריגים של כלל המעונות לצורך הצבת זרקור ואיתור המקומות המועדים.

• אומבודסמן – יש להקים גוף שיטפל בכל פניותינו כהורים ובני משפחות. הפיקוח צריך להיות חיצוני. רק גוף חיצוני שכזה יוכל לטפל בתלונות שיצופו מהמשפחות ומהאנשים באופן בלתי מתפשר.

אנו מאמינים שהכללה בקהילה, שמיעת קולו של האדם והקפדה על כבוד האדם וחירותו הם הבסיס למניעת פגיעות באנשים עם מוגבלות שכלית ובכלל. 

בברכה,

גלי ברמי,

יו"ר וועד הורים ארצי בדיור התומך,

אמא של מאיה המתגוררת במעון הלב הקדוש בחיפה.


פגישה דחופה עם שר הרווחה ומנכ"לית המשרד

בעקבות האירועים בבני ציון התקיימה בשבוע שעבר פגישה דחופה עם שר הרווחה והבטחון החברתי, מאיר כהן ומנכ"לית המשרד, סיגל מורן בהשתתפות חברי וועד המשפחות בבני ציון,  סיגל פרץ יהלומי, מנכ"לית אקים, גלי ברמי, יו"ר וועד הורים ארצי בדיור התומך וגרי דוד, מנהל אגף סנגור קהילתי באקים. במהלך הפגישה הודיע השר כהן כי הוא ומנכ"לית המשרד לקחו לידיהם את השליטה באירוע באופן מלא. בין הפעולות המיידיות שביצע המשרד בעקבות האירועים: הדחת המפעיל הנוכחי של המעון לאלתר ויציאה לקול קורא למציאת מפעיל חדש, מינויה של נילי בן דור, מנהלת מנוסה וותיקה במנהל המוגבלויות למנהלת זמנית לצידו של חגי מויאל, ראש שירות מעונות הפנימייה באגף הדיור במנהל, שנכנס לתפקידו החודש. בנוסף העמיד המשרד קו טלפון ומייל ייעודיים למשפחות בני ציון. כדי לתמוך ולחזק את המשפחות הכואבות, משרד הרווחה נענה לבקשת אקים וועד המשפחות המעוני ויקיים עבורן סדנאות טיפוליות וכן לעדכן את המשפחות באופן שוטף בכל הקורה במעון, תוך שקיפות מלאה. לבקשת המשפחות, נקבעה אסיפת משפחות ביום רביעי בשבוע הבא בבית אקים, לצורך בחירת וועד משפחות חדש במעון.  


דיון חירום בוועדת הרווחה של הכנסת

נציגי אקים לקחו חלק בדיון החירום שהתקיים ביום ב', במסגרת וועדת הרוחה של הכנסת, בראשות ח"כ אפרת רייטן מרום בעקבות פרשת מעון בני ציון. הישיבה הייתה קשה וטעונה והוצגו בה עדויות מטלטלות של הורים ובני משפחה של אנשים המתגוררים במעון וכן, של אנשים ממעונות נוספים ברחבי הארץ. במהלך הדיון, הציגה גלי ברמי, יו"ר ועד הורים ארצי בדיור וסגנית יו"ר אקים, את עמדת אקים בנושא ואת דרישותינו ממשרד הרווחה, כפי שהן מפורטות בדברי הפתיחה לניוזלטר זה.

ח

ח"כ אפרת רייטן מרום (צילום מדף הפייסבוק של ח"כ רייטן-מרום)

הרחבת המיצלום במעונות

בעקבות סנגור אינטנסיבי של אקים וועד ההורים הארצי, רושתו בשנים האחרונות מעונות הפנימייה במאות מצלמות אבטחה. בעקבות האירועים האחרונים, אנו פועלים כעת להרחבת  השימוש במצלמות גם במרחבים הפרטיים במעונות, כשמדובר על אנשים במצב סיעודי או ללא יכולת וורבלית שהאפוטרופוסים שלהם הסכימו לכך. מדובר על מצלמות בטכנולוגיה חדשנית ביותר ששומרת על צנעת הפרט של האנשים ומצלמת ומקליטה רק במקרה של מגע בין שני אנשים, גם אז הצילום שמתקבל מטושטש (טשטוש שיוסר ע"י מורשים בלבד) ורק הן יותקנו במרחבים אלו. בנוסף, יוחל נוהל המאפשר למפקחים של משרד הרווחה לצפות בצילומים במקרה של חשד לאירועים חריגים. 


סנגור לשדרוג מעמד המטפלים/ות במסגרות הדיור

מזה זמן רב אקים פועלת לשדרוג וטיוב כוח האדם במסגרות הדיור התומך ואף גייסה קואליציה של ארגונים שיפעלו יחד איתה לקידום הנושא. בין הדרישות שעלו בפני משרד הרווחה:

* שיפור משמעותי בשכרם ובתנאי העסקתם של העובדים/ות.

* הרחבת מערך ההכשרות והקורסים לכל הפחות, הכפלתו במהלך 2022.

* שילוב של עובדים זרים במשרות טיפול לאחר שיעברו הכשרה מתאימה.

* גיבוש צוות בינמשרדי שיעסוק בהגדלת ההון האנושי בענפי הסיעוד והטיפול.

לקריאת המכתב המלא היכנסו לכאן