וועדת הרווחה אישרה את הרחבת הפטור מעמידה בתור ופטור מתשלום למלווה

אקים ישראל שמחה לעדכנכם כי בדיון שהתקיים ביום ב', 24.1.22, אישרה ועדת העבודה והרווחה בכנסת את הרחבת האוכלוסיות הזכאיות לפטור מהמתנה בתור במקומות בהם ניתן שירות ציבורי כגון : בנקים, דואר, משרדים ממשלתיים, סופרמרקט וכד' (הפטור אינו חל כשמדובר בהמתנה במכונית/בתור שתואם מראש/לטיפול רפואי) מעתה יהיו זכאים –

  • ילדים עם מוגבלות שכלית שמקבלים גמלת ילד נכה, ובגירים מעל 18 שנקבעו להם לפחות 40% נכות רפואית בגין המוגבלות השכלית (עד כה נדרשו 50% נכות רפואית ולכן אנשים עם מוגבלות שכלית ברמה קלה לא היו זכאים). לאוכלוסייה זו יתווספו אוכלוסיות נוספות של ילדים ואנשים עם מוגבלות (למשל פיסית), ניצולי שואה ועוד.
  • בנוסף, הפטור מתשלום דמי כניסה עבור אדם המלווה אדם עם מוגבלות במקומות ציבוריים יינתן כבר מגיל 8 (עד כה ניתן מגיל 12). זכאים לכך ילדים עם מוגבלות שכלית המקבלים גמלת ילד נכה, ובגירים מעל גיל 18 שנקבעו להם לפחות 50% נכות רפואית בגין המוגבלות השכלית, או שמקבלים קצבה לשירותים מיוחדים.

אנו נעדכן כאשר התקנות תאושרנה בכנסת ותיכנסנה לתוקף, וכן באופן שבו יותאמו תעודות הנכה לתיקון החדש.

למידע נוסף ניתן לפנות לעו"ד שרונה מזרחי המחלקה המשפטית  אקים ישראל  sharona@akim.org.il.