מענק חד פעמי למשפחות שבנם/בתם מתגוררים בבית

בהמשך לתיקון חוק הביטוח הלאומי והעלאת הקצבאות בשנת 2018 , הוחלט להעניק מענקים חד פעמיים למקבלי קצבאות הנכות, המחליפים את העלאת הקצבאות בשנת 2020 (שינוי קבוע של הקצבאות יוכל להתבצע רק בעת אישור של חוק התקציב). המענקים ניתנים רק למי שמתגורר בבית, ולא במסגרת דיור חוץ ביתי. הסכומים המקוריים של הקצבאות המפורטים מטה מעודכנים נכון לשנת 2020 , והמענקים לחודש כתובים בצידם (יש להכפילם ב – 12 חודשים כדי להגיע לסכום הכולל).
תשלום ראשון של המענקים יועבר בחודש אוקטובר בגין חודשים ינואר עד אוקטובר. תשלום שני של המענקים יועבר בחודש דצמבר בגין חודשים נובמבר ודצמבר. 

לקריאת פרטים המלאים ובדיקת זכאות, היכנסו לכאן