המתנ"ס הדיגיטלי של אקים חוזר ובגדול!

לו"ז מתנ"ס דיגיטלי לשבוע של ה- 29.9 – 01.10