קול קורא לשמיעת הציבור בפני הוועדה לנושא ממשקים של כוחות הביטחון עם אנשים עם מוגבלות

 

16 ביוני 2020 

קול קורא לשמיעת הציבור בפני הוועדה לנושא ממשקים של כוחות הביטחון עם אנשים עם מוגבלות

ביום 30.5.2020 נהרג איאד אל חלאק ז"ל, בן 31 ממזרח ירושלים על ידי כוחות הביטחון. ב- 30.4.2020 נהרג שיראל חבורה ז"ל, בן 30 מראש העין ע"י שוטר. ב-18.1.2019 נהרג יהודה ביאדגה ז"ל, בן 24 מבת ים ע"י שוטר. ב-13.5.2020 נהרג מוסטפה יונס בן 27 מעארה בכניסה לתל השומר ע"י מאבטחים. ארבעתם אנשים שהתמודדו עם מוגבלות. יהי זכרם ברוך.

לאור זאת, ביום 18.6.2020 יזם כבוד נשיא המדינה, ראובן ריבלין, את הקמתה של ועדה בין-משרדית, בה חברים גורמי מקצוע מכלל המשרדים הרלבנטיים וכן נציגי הקהילות והארגונים המובילים בתחום. תפקידה לגבש תכנית ליצירת מפגש מותאם ומקצועי בעת מתן שירות, אכיפת חוק ושמירה על הביטחון והסדר הציבורי בין גורמי הביטחון לבין אנשים עם מוגבלות.

בישיבת הוועדה מיום 24.6.2020 הוחלט על הקמת שלוש וועדות משנה, שאחת מהן היא:

וועדת המשנה – היבטים ייחודיים בממשק בין אדם עם מוגבלות עם גורם אכיפה. בכתב מינויה הוועדה נדרשת לבחון ולהגיש את המלצותיה בעניינים הבאים:

  1. כיצד לזהות אדם עם מוגבלות בעת מפגש עמו, הן תוך כדי אכיפת חוק, ושמירה על הביטחון והסדר הציבורי, והן על מנת לתת לו שירות מותאם; כיצד לפנות ולסייע לאדם עם מוגבלות ומהן הדרכים בהן ניתן לתת שירות מותאם לאדם תוך שמירה על מקצועיות עבודת האכיפה ושמירת הביטחון והסדר הציבורי.
  2. מיפוי הממשקים השונים של אנשים עם מוגבלות עם גורמי האכיפה ובחינת האתגרים הייחודיים לממשקים אלה.
  3. כיצד ניתן לייצר תקשורת הדדית טובה ופורייה בין אנשים עם מוגבלות וגורמי אכיפה.
  4. מיפוי אנשים עם מוגבלות היכולים לסייע לגורמי האכיפה והביטחון בביצוע תפקידם ואף להצטרף לשורותיהם.

 

חברי וועדת המשנה: סיגל פרץ יהלומי (יו"ר הוועדה) –  אקים ישראל, יואב חפר- אלו"ט, ד"ר הילה הדס-עבו – אנוש, ד"ר טל ברגמן/ ד"ר גינט שקד- בריאות הנפש במשרד הבריאות, השופטת (בדימוס) ריבי צוק – עוצמה, עו"ס יעל רכס – מנהל המוגבלויות במשרד הרווחה, יובל וגנר/ מיכל רימון – נגישות ישראל, עו"ד דניאל רז – משרד המשפטים, סטפן קליינמן – עמותת משפחות בריאות הנפש, תנ"צ אילן פרץ / תנ"צ ירון מטס / סנ״צ אורית פרידמן  – משטרת ישראל, עו"ד עבאס עבאס – אלמנארה, ד"ר חגית לרנאו / עו"ד נתי  לגאמי – הסניגוריה הציבורית.

  • נציין כי חברים נוספים בהליכי צירוף לוועדה.

וועדת המשנה פונה בזאת, לציבור הרחב בהזמנה להשמיע עמדתו בנושא הנדון.

ניתן להעביר התייחסויות בכתב ו/או בקשות להופיע בפני הועדה, עד ליום 23.7.20 לכתובת המייל:  noa.bs@akim.org.il  פקס: 03-6470055
טלפון: 052-8221221 (יעל).

יש לפרט בגוף המייל פרטי התקשרות ואיש קשר.

וועדת המשנה רשאית לעשות כל שימוש בתוכן נייר העמדה לצורך גיבוש המלצותיה הסופיות.

ככל שמגיש או מציג העמדה מבקש שלא לפרסם את נייר העמדה או חלקים ממנו, עליו לציין זאת בכתב ובמפורש, תוך ציון הנימוקים לבקשתו.