חזרה לעבודה של אנשים עם מוגבלות שכלית המשתייכים לקבוצת סיכון – מכתב לפרופ' נמרוד מימון

לקריאת המכתב המלא שנשלח לפרופ' מימון: פנייה לחמ"ל אבות ואמהות לעניין אנשים בסיכון